Podziękowania

Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowanie Radzie Rodziców oraz wszystkim Rodzicom, którzy z wielkim zaangażowaniem pracowali na rzecz dzieci i rodziny w Żłobku Miejskim

„Reksio” w Częstochowie w roku 2015/2016.

Dziękuję za znaczący wkład pracy, pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie.

Elżbieta Gajos
Dyrektor Żłobka Miejskiego „Reksio”

kwiaty