„Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2″

Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2"

Projekt "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – 6 MIEJSC

1. Ogłoszenie o rekrutacji
2. Regulamin rekrutacji
3. Karta zgłoszeniowa do udziału w projkecie
4. Karta zgłoszenia dziecka
5. Oświadczenie o danych osobowych
6. Oświadczenie kandydata o sytuacji na rynku pracy
7. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
8. Porozumienie
9. Deklaracja o rezygnacji w projekcie
10. Katalog kryteriów rekrutacji do projektu

 

Informujemy o rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2" w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Filii Żłobka Miejskiego "Reksio" przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie.

Nabór prowadzony będzie w dniach 15-31 maja 2017 r.


Szczegółowe informacje znajdują się pod tym linkiem: http://fe.czestochowa.pl/page/5548,rekrutacja—filia-zlobka-miejskiego-reksio.ht

Dokumenty do pobrania

1. Ogłoszenie o rekrutacji.
2. Regulamin rekrytacji Żłobek "Reksio" – Al. Armii Krajowej 66A.
3. Załącznik 1 – Katalog kryteriów rekrutacji.
4. Załacznik 2 – Karta zgłoszenia.
5. Załacznik 3 – Karta zgłoszenia do Żłobka.
6. Załacznik 4 – Oświadczenie o danych osobowych.
7. Załacznik 5 – Oświadczenie o sytuacji Kandydata/Kandydatki na rynku pracy.
8. Załącznik 6 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
9. Załacznik 7 – Wzór porozumienia.
10. Załacznik 8 – Deklaracja rezygnacji udziału w projekcie. 
11. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Żłobku Miejskim "Reksio".
12. Rekrutacja na stanowisko – młodszej/młodszego opiekuna dziecięcego – wymagania.
13. Żłobek Miejski „Reksio” w Częstochowie prowadzi rekrutację pracowników na stanowisko młodszego opiekuna dziecięcego / młodszej opiekunki dziecięcej do nowo otwieranych grup w ramach Projektu w Żłobku przy ul. Sportowej 34a (dzielnica Wrzosowiak).