DOKUMENTY POTRZEBNE DO PODPISANIA UMOWY

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie prosimy WSZYSTKICH RODZICÓW, którzy będą podpisywać umowę oświadczenie usług w Żłobku Miejskim „Reksio” w Częstochowie o wypełnienie załączonych dokumentów:

 • Klauzula Informacyjna RODO
 • Oświadczenie COVID-19
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i fotografowanie dziecka
 • Karta informacyjna o dziecku
 • Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka

i dostarczenie ich do żłobka razem z pozostałymi dokumentami wyszczególnionymi w Procedurach Rekrutacji potrzebnymi do podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem:

 • zaświadczenia z  zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto z ostatnich trzech miesięcy – maj, czerwiec, lipiec br., 
 • w przypadku prowadzenia działalności  gospodarczej – zaświadczenia z Urzędu  Skarbowego o dochodach za poprzedni  rok, 
 • w przypadku braku meldunku na terenie miasta – umowę  najmu lokalu
  w Częstochowie, 
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, że dziecko może uczęszczać do żłobka,
 • zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), 
 • zaświadczenia od  specjalisty np. o  alergii , nietolerancji pokarmowej dziecka (jeśli dotyczy). 

1. Klauzula Informacyjna RODO

2. Oświadczenie Covid-19

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i fotografowanie dziecka

4. Karta informacyjna o dziecku

5. Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka

6. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecko.