Kadra

KADRA

Kadrę Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie tworzą wykwalifikowane osoby, posiadające doświadczenie i kochające dzieci.

Pracą żłobka kieruje Dyrektor, który reprezentuje żłobek na zewnątrz, dba o całokształt funkcjonowania placówki, stwarzając warunki do harmonijnego i bezpiecznego rozwoju dzieci.

Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowane i doświadczone opiekunki oraz pielęgniarki, które zapewniają dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do domowych, gwarantują właściwą opiekę pielęgnacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i edukacyjną, uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka.

Panie intendentki tworzą urozmaicone jadłospisy, uwzględniając wymagania i przepisy prawne dotyczące żywienia dzieci, z uwagą na diety, alergie czy nietolerancje pokarmowe.  Sprawują nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, a także czuwają nad stanem magazynów.

Panie Księgowe, pracownicy administracyjni  koordynują wszelkie czynności związane z obsługą żłobka.

Panie kucharki przygotowują dostosowane do wieku smaczne i zdrowe posiłki dla dzieci dbając przy tym o ich najwyższą jakość i smak.

Panie sprzątaczki dbają o czystość i porządek, a także stan sanitarno-higieniczny
w pomieszczeniach żłobka.

Pracownicy gospodarczy dbają o sprawne funkcjonowanie wszystkich sprzętów i  urządzeń technicznych,  a także utrzymują w czystości teren żłobka