RSV

rsv

 

RSV to wirus, który wywołuje infekcje układu oddechowego, w tym zapalenia oskrzeli
i płuc. Wirus RSV może wywoływać zakażenia u niemowląt, dzieci oraz u ludzi dorosłych, jednak to u najmłodszych pacjentów infekcja przebiega zdecydowanie gorzej i objawy są znacznie bardziej nasilone. Najwięcej infekcji RSV ma miejsce w okresie jesienno-zimowym.

Jak można zarazić Wirusem RSV?

Przenosi się on drogą kropelkową przez błony śluzowe nosa oraz spojówki. Oznacza to, że można się zarazić na skutek przebywania dziecka z chorym w jednym pomieszczeniu
(np. kiedy osoba będąca nosicielem wirusa będzie kichać bądź kaszleć), ale także przez przedmioty, na których znajdują się wydzieliny z wirusem (ubrania, zabawki i inne przedmioty).  

Zdecydowanie najczęściej źródłem zakażenia dla dziecka są inne dzieci, szczególnie przebywające w  dużych skupiskach  takich jak żłobki czy przedszkola.

Objawy i przebieg infekcji

W początkowym okresie czasu zakażenie wirusem RSV przypomina zwykłą infekcję górnych dróg oddechowych. Obecny jest bowiem niewielki  katar u dziecka oraz suche pokasływanie, często też pojawia się gorączka.

Dość często zdarza się, że po około 3 dniach objawy choroby zaczynają się nasilać. 
Dziecko staje się płaczliwe, rozdrażnione, nie chce jeść ani pić, suchy kaszel zaczyna przekształcać się w kaszel mokry i zaczynają się problemy z oddychaniem.

Ważne!

Niestety, nawet jeśli dziecko przejdzie zakażenie wirusem RSV, to nie nabywa na niego całkowitej odporności. Oznacza to, że mogą wystąpić nawroty choroby właściwie
w każdym wieku.

 

Autor: Emilia Kwećke

Zajęcia edukacyjne

Jesień to kolorowa pora roku, która dostarcza wielu wyjątkowych darów przyrody. Dzieci na zajęciach edukacyjnych miały możliwość poznania jesiennych darów sadu, ogrodu i lasu a także mogły obserwować zmieniającą się pogodę i elementy charakterystyczne dla jesiennej pogody. Kasztany i żołędzie stanowiły świetny materiał do zabaw matematycznych i gier. Dzieci uczestniczyły w różnorodnych zabawach muzyczno-ruchowych, dydaktycznych a także wykonywały prace plastyczne związane z jesienią.

Zebranie dla rodziców

zebranie

Szanowni Rodzice,
serdecznie zapraszamy na zebranie z Dyrektorem żłobka, które odbędzie się:

 • 13.10.2021r. (środa) o godz. 16:30 w Żłobku przy Al. Armii Krajowej 66a
 • 14.10.2021r. (czwartek) o godz. 16:30 w Żłobku przy ul. Sportowej 34a

Ważne: Ze względu na sytuację epidemiczną prosimy, by na zebraniu
obecny był tylko 1 przedstawiciel z rodziny.

  Dyrektor Żłobka Miejskiego „Reksio”

tytlul

Listy dzieci zakwalifikowanych  na rok 2021/2022 do Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie zostaną umieszczone w dniu 24.05.2021r. przy drzwiach wejściowych do placówki.

W terminie od 24 sierpnia do dnia 30 sierpnia br. w godzinach od 8:30 do 15.30 w placówce przy Al. Armii Krajowej 66a oraz przy ul. Sportowej 34a rodzice zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem z dyrektorem żłobka.

Do podpisania  umowy rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są zgłosić się osobiście do placówki z kompletem następujących dokumentów:

 • zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto
  z ostatnich trzech miesięcy – maj, czerwiec, lipiec br.;
 • w przypadku prowadzenia działalności  gospodarczej zaświadczenie
  z Urzędu Skarbowego o dochodach za  poprzedni  rok;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań,  że dziecko może uczęszczać do żłobka;
 • w przypadku niepełnosprawności – odpowiedniego zaświadczenia;
 • w przypadku alergii, nietolerancji pokarmowej dziecka – zaświadczenia od lekarza specjalisty.

Ponadto, do podpisania umowy prosimy o wypełnienie i przyniesienie dokumentów dostępnych na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty dla rodziców – do podpisania umowy”:

 • Klauzula Informacyjna RODO
 • Oświadczenie COVID-19
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i fotografowanie dziecka
 • Karta informacyjna o dziecku
 • Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34 325 21 26 lub 34 363 43 65.