tytlul

Listy dzieci zakwalifikowanych  na rok 2021/2022 do Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie zostaną umieszczone w dniu 24.05.2021r. przy drzwiach wejściowych do placówki.

W terminie od 24 sierpnia do dnia 30 sierpnia br. w godzinach od 8:30 do 15.30 w placówce przy Al. Armii Krajowej 66a oraz przy ul. Sportowej 34a rodzice zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem z dyrektorem żłobka.

Do podpisania  umowy rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są zgłosić się osobiście do placówki z kompletem następujących dokumentów:

 • zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto
  z ostatnich trzech miesięcy – maj, czerwiec, lipiec br.;
 • w przypadku prowadzenia działalności  gospodarczej zaświadczenie
  z Urzędu Skarbowego o dochodach za  poprzedni  rok;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań,  że dziecko może uczęszczać do żłobka;
 • w przypadku niepełnosprawności – odpowiedniego zaświadczenia;
 • w przypadku alergii, nietolerancji pokarmowej dziecka – zaświadczenia od lekarza specjalisty.

Ponadto, do podpisania umowy prosimy o wypełnienie i przyniesienie dokumentów dostępnych na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty dla rodziców – do podpisania umowy”:

 • Klauzula Informacyjna RODO
 • Oświadczenie COVID-19
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i fotografowanie dziecka
 • Karta informacyjna o dziecku
 • Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34 325 21 26 lub 34 363 43 65.

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice,

W związku z decyzją rządu informujemy, że Żłobek przy ul. Sportowej 34a nadal pozostaje zamknięty.

Opiekę nad dziećmi będzie sprawował Żłobek Al. Armii Krajowej 66a.

Sprawowanie opieki dla dzieci rodziców zatrudnionych w instytucjach, placówkach wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021r.

Link do rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056001.pdf

Ważna informacja

uwaga uwaga2

Szanowni Rodzice,

W związku z decyzją rządu informujemy, że
od 29.03 do 09.04 Żłobek przy ul. Sportowej 34a zostaje zamknięty.

Opiekę nad dziećmi będzie sprawował Żłobek przy Al. Armii Krajowej 66a.

Rodzice będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Przerwa urlopowa

urlop

 

 

 

Drodzy Rodzice,

 

Przerwa wakacyjna w Żłobku przy Al. Armii Krajowej 66a wyznaczona jest od 1-31 LIPCA.

Przerwa wakacyjna w Żłobku przy ul. Sportowej 34a wyznaczona jest  od 1-31 SIERPNIA.

W czerwcu otrzymacie Państwo do wypełnienia oświadczenia dotyczące pobytu dziecka w żłobku w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień). Ilość miejsc jest ograniczona.

!!! Oświadczenie będzie podstawą do całkowitego
  lub częściowego zwolnienia z opłaty stałej
w miesiącach lipiec, sierpień  !!!

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Rodzice!

Od 4 stycznia 2021r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego Reksio" w Częstochowie na rok 2021/2022, zaczynający się od września 2021r.

Zapraszamy Rodziców do składania  „Kart zgłoszenia dziecka”
w dniach  od 4 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. w godzinach 8:00 – 15:30

Kartę zgłoszenia dziecka” należy pobrać ze strony internetowej żłobka i osobiście dostarczyć do wybranej placówki.

Ważne! Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających, którzy chcą aby dziecko zostało w żłobku, zobowiązani są do składania Kart zgłoszenia dziecka.

Procedury rekrutacji