ZEBRANIE Z RODZICAMI

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie organizacyjne, które odbędzie się

w dniu 28.09.2017 r. (czwartek) o godz. 16:15 przy Al. Armii Krajowej 66a

w dniu 03.10.2017 r. (wtorek) o godz. 16:15 przy ul. Sportowej 34a

Podczas spotkania uzyskacie Państwo najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania żłobka i adaptacji dziecka w żłobku oraz postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania podczas spotkania z opiekunkami na grupach.

wazne

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor  i  Opiekunki
Żłobka Miejskiego „Reksio”

Podpisywanie umów

PODPISYWANIE UMÓW

Informacja dotyczy rodziców/opiekunów prawnych dzieci nowo przyjętych oraz kontynuujących opiekę w żłobku.

Szanowni Rodzice !

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 21 sierpnia do dnia 25 sierpnia br. Rodzice są zobowiązani do podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem z dyrektorem żłobka:

w godzinach 8:30 – 11:30 dzieci zakwalifikowanych do żłobka przy ul. Sportowej 34a
w godzinach 13:00 – 16:00 dzieci zakwalifikowanych do żłobka przy Al. Armii Krajowej 66a

Do podpisania umowy rodzic zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów:

– zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto z ostatnich trzech miesięcy – maj, czerwiec, lipiec br.,

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok,

– ksero dowodów osobistych lub umowę najmu lokalu w Częstochowie,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, że dziecko może uczęszczać do żłobka, ważne przez 3 dni od daty wystawienia przez lekarza

– zaświadczenia o niepełnosprawności,- zaświadczenia od specjalisty np. o alergii, nietolerancji pokarmowej dziecka,

W przypadku nie niemożliwości zgłoszenia się przez rodziców/ opiekunów prawnych w wyżej podanym terminie prosimy o informację telefoniczną i umówienie się na inny termin.

JEŻELI UMOWA NIE ZOSTANIE PODPISANA,
DZIECKO W DNIU 1 WRZEŚNIA NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE NA GRUPĘ.

Zakończenie roku w Żłobku

Podpisanie umów

Szanowni Rodzice !

Uprzejmie informujemy, że w terminie od  21 sierpnia do dnia 25 sierpnia br. Rodzice są zobowiązani do podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem z dyrektorem żłobka :

w godzinach 8:30 – 11:30 dzieci zakwalifikowanych do żłobka przy ul. Sportowej 34a
w godzinach 13:00 – 16:00 dzieci zakwalifikowanych do żłobka przy Al. Armii Krajowej 66a

 Do podpisania  umowy rodzic zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów:

  • zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto z ostatnich trzech miesięcy – maj, czerwiec, lipiec br.,
  • w przypadku prowadzenia działalności  gospodarczej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za  poprzedni  rok,
  • ksero dowodów osobistych lub umowę  najmu lokalu w Częstochowie,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań,  że dziecko może uczęszczać do żłobka, ważne przez 3 dni od daty wystawienia przez lekarza
  • zaświadczenia o niepełnosprawności,
  • zaświadczenia od specjalisty np. o alergii, nietolerancji pokarmowej dziecka,

W przypadku braku możliwości zgłoszenia się przez rodziców/ opiekunów prawnych w wyżej podanym terminie prosimy o informację telefoniczną i umówienie się  na wcześniejszy termin.

JEŻELI  UMOWA NIE ZOSTANIE PODPISANA,

DZIECKO W DNIU 1 WRZEŚNIA NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE NA GRUPĘ.

Festyn 2017 rok