Szanowni Rodzice,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2021 o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. 2021 poz. 2270) są Państwo zobowiązani do przekazania placówce Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie aktualnych danych:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka,
a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość

2) imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej żłobka
w zakładce Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Prosimy o wypełnienie dokumentów i dostarczenie ich
w wersji papierowej do żłobka.

do dnia 14 stycznia 2022 r.

Dzień pluszowego Misia

25 listopada w żłobku odbył się Dzień Pluszowego Misia. Na grupach dziecięcych odbyły się zabawy ruchowe i taneczne do misiowych piosenek, dzieci uczyły się rozpoznawania i nazywania części ciała misia, opiekunki czytały bajki i opowiadania o misiach, a na koniec dzieci wykonywały prace plastyczne pt. „Pluszowy miś".

Światowy dzień pluszowego misia

pluszowymis

Drodzy Rodzice 
25 listopada (czwartek)
w naszym Żłobku będziemy świętować
Dzień Pluszowego Misia.

Proponowane zabawy:

  • degustacja miodu i miodowych przysmaków „Małe co nieco”
  • zabawy ruchowe, śpiew i tańce przy „misiowych” piosenkach
  • rozpoznawanie i nazywanie części ciała misia
  • ćwiczenie spostrzegawczości „Gdzie schował się Miś?”
  • praca plastyczna pt. „Pluszowy miś"
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie bajek
    i opowiadań o misiach.

Dzień postaci z bajek

W piątek 19 listopada w naszej placówce odbył się "Dzień postaci z bajek".  W tym dniu dzieci przybyły do żłobka przebrane w przepiękne stroje z bajkowym motywem. Na wszystkich grupach dziecięcych odbyły się zabawy taneczne w rytm bajkowych piosenek, dzieci słuchały bajek i baśni a także wykonywały piękne prace plastyczne. Głównym celem zajęć było rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami, a także czerpały radość ze wspólnej zabawy z rówieśnikami.

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości to wyjątkowy dzień dla każdej Polki i Polaka. Z tej okazji dzieci ze starszych grup poznawały symbole narodowe; śpiewały hymn Polski, pamiętając przy tym o zachowaniu należytej postawy; wykonywały flagę Polski różnymi technikami plastycznymi, a także słuchały patriotycznych wierszy.  Głównym celem zajęć było kształtowanie właściwych postaw patriotycznych oraz poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny.