Zakończenie roku w Żłobku

Podpisanie umów

Szanowni Rodzice !

Uprzejmie informujemy, że w terminie od  21 sierpnia do dnia 25 sierpnia br. Rodzice są zobowiązani do podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem z dyrektorem żłobka :

w godzinach 8:30 – 11:30 dzieci zakwalifikowanych do żłobka przy ul. Sportowej 34a
w godzinach 13:00 – 16:00 dzieci zakwalifikowanych do żłobka przy Al. Armii Krajowej 66a

 Do podpisania  umowy rodzic zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów:

  • zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto z ostatnich trzech miesięcy – maj, czerwiec, lipiec br.,
  • w przypadku prowadzenia działalności  gospodarczej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za  poprzedni  rok,
  • ksero dowodów osobistych lub umowę  najmu lokalu w Częstochowie,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań,  że dziecko może uczęszczać do żłobka, ważne przez 3 dni od daty wystawienia przez lekarza
  • zaświadczenia o niepełnosprawności,
  • zaświadczenia od specjalisty np. o alergii, nietolerancji pokarmowej dziecka,

W przypadku braku możliwości zgłoszenia się przez rodziców/ opiekunów prawnych w wyżej podanym terminie prosimy o informację telefoniczną i umówienie się  na wcześniejszy termin.

JEŻELI  UMOWA NIE ZOSTANIE PODPISANA,

DZIECKO W DNIU 1 WRZEŚNIA NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE NA GRUPĘ.

Festyn 2017 rok

„Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2″

Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2"

Projekt "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy o rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2" w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Filii Żłobka Miejskiego "Reksio" przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie.

Nabór prowadzony będzie w dniach 15-31 maja 2017 r.Szczegółowe informacje znajdują się pod tym linkiem: http://fe.czestochowa.pl/page/5548,rekrutacja—filia-zlobka-miejskiego-reksio.ht