Archiwa kategorii: WRZESIEŃ – MIESIĄC ADAPTACJI

Adaptacja – wrzesień 2023 r.

Adaptacja dziecka to trudny proces, który wiele wymaga od wszystkich zainteresowanych stron: żłobka, rodziców, a także od samego maluszka. Dzieci przyzwyczajają się do nowego środowiska i otoczenia. Bardzo ważne jest, by pierwsze doświadczenia dziecka w placówce przebiegały w atmosferze bezpieczeństwa, dlatego panie opiekunki organizowały różnorodne zabawy ruchowe, taneczne, plastyczne, manipulacyjne a także spacery po ogrodzie żłobka, po to by ten czas upłynął spokojnie, ale też radośnie i aktywnie.

 

Wrzesień 2021 r. – miesiąc adaptacji

Wrzesień jest miesiącem adaptacji, w którym nasi mali żłobkowicze przyzwyczajają się do nowego środowiska i otoczenia. 
Spora ilość czasu  poświęcona była na zabawy integracyjne, które pomagają nawiązywać relacje pomiędzy dziećmi, budują między nimi więzi, a także uczą wzajemnej współpracy. Oprócz tego dzieci uczestniczyły w licznych zabawach ruchowych, muzycznych a także plastycznych.

Wrzesień 2022 r. – miesiąc adaptacji

Wrzesień to bardzo ważny, pełny nowych wrażeń i doświadczeń miesiąc dla dzieci jak i rodziców.  Jest to czas adaptacji, próby akceptacji zmian, przyzwyczajania się do nowego otoczenia, rytmu  dnia. W naszym żłobku nie ma jednak miejsca na nudę. Dzieci aktywnie uczestniczą w zabawach, zajęciach edukacyjnych, tworzą pierwsze prace plastyczne, poznają nowe piosenki, wierszyki.

 

Wrzesień – miesiąc adaptacji

Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci,
idą do żłobka z rodzicami dzieci.
W żłobku zabawek i zajęć bez liku,
każdy ma tam miejsce przy małym stoliku.
Wraz z opiekunkami nowych rzeczy się uczymy,
a gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy.
Powiem Wam coś jeszcze! Nie mówcie nikomu…
że my się czujemy jak u siebie w domu!