Ogłoszenie

Szanowni Rodzice,

W związku z decyzją rządu informujemy, że Żłobek przy ul. Sportowej 34a nadal pozostaje zamknięty.

Opiekę nad dziećmi będzie sprawował Żłobek Al. Armii Krajowej 66a.

Sprawowanie opieki dla dzieci rodziców zatrudnionych w instytucjach, placówkach wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021r.

Link do rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056001.pdf