Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2015 r.

Szwowni Rodzice!

Rodzice dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2015 roku proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów do podpisania umowy:

– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto z ostatnich trzech wiesięcy /maj – czerwiec – lipiec/ 2015 r.,
– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014 r.,
– w przypadku otrzymywania alimentów – wyrok Sądu,
– ksero dowodów osobistych lub umowa najmu mieszkania,
– zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe,
– karta zgłoszenia dla dzieci aktualnie uczęszczających do żłobka w 2015 r.

Umowy będziemy podpisywać z rodzicami:

W Żłobku Miejskim "Reksio", Al. Armii Krajowej 66a, 42-215 Częstochowa – od 17 do 20 sierpnia 2015 – w godzinach 12.00 – 16.00.

W Filii Żłobka Miejskiego "Reksio", ul. Sportowa 34a, 42-200 Częstochowa – od 24 do 27 sierpnia 2015 – w godzinach 8.00 – 12.00.

Serdecznie zapraszamy

Pożegnanie Grupy Starszaków

Grupa  Starszaków  oficjalnie żegnała się ze żłobkowymi murami. Dzieci tańczyły , w rytmie muzyki, śpiewały piosenki , bawiły się wspaniale .  Dzieci otrzymały piękne, pamiątkowe albumy,

„Pamiątka ze  żłobka 2015”  ze zdjęciami kolegów i koleżanek ze swojej grupy.

Na koniec wszyscy udali się na wspólny poczęstunek.

Popatrzcie Rodzice jak wspaniale bawiły się Wasze dzieci.

A oto zdjęcia naszych wychowanków:

1% podatku

Z 1% podatku za 2013 r. zebraliśmy kwotę 610,43 zł. Z zebranych środków zakupiliśmy zabawki dla dzieci, węże spacerowe – dla bezpieczeństwa dzieci na spacerach oraz pojemniki plastikowe na zabawki.

Zachęcamy wszystkich do przkazania 1% podatku za rok 2014 dla Żłobka Miejskiego – wystarczy wpisać podczas wypełniania formularza PIT KRS:0000270261 oraz cel szczegółowy

ŻŁOBEK MIEJSKI CZĘSTOCHOWA 1538. Zebrane fundusze pozwolą nam na zakup nowych zabawek dla dzieci przebywających pod opieką Żłobka.

Przyjęcia dzieci na 2015 r.

Żłobek Miejski " Reksio" przyjmuje karty zgłoszeniowe dzieci do żłobka na wrzesień 2015 r. do dnia 20 czerwca. Listy dzieci przyjętych będą ogłoszone w dniu 25 czerwca 2015 r. Im wczesniej złożona karta – tym większe szanse na przyjęcie – decyduje data wpływu karty.

Dzieci przyjmowane są do żłobka przez cały rok, w miarę wolnych miejsc, rodziców pracujących i zamieszkałych  na terenie miasta Częstochowy.