Żółty tydzień

W dniach 23.05 – 27.05 w żłobku odbył się ŻÓŁTY TYDZIEŃ. Przez ten czas dzieci zaznajamiały się z kolorem żółtym (rośliny, elementy ubioru, przedmioty itp.).W celu utrwalenia poznanego koloru - dzieci ubrane były na żółto. Ponadto w tym tygodniu uczestniczyły w licznych zabawach ruchowych, tanecznych, plastycznych, konstrukcyjnych związanych z poznaną barwą.