Niebieski tydzień

W dniach 25.04 – 29.04 w żłobku odbył się NIEBIESKI TYDZIEŃ. Wszystkie dzieci ubrane były na niebiesko po to, aby cały dzień mogły utrwalać poznany kolor. Dzieci zaznajamiały się z kolorem niebieskim poprzez uczestnictwo w różnorodnych aktywnościach takich jak: poznawanie przedmiotów, roślin w kolorze niebieskim; tworzenie prac plastycznych, taniec z niebieskimi wstążkami i wiele innych J