Badania przesiewowe

Szanowni Rodzice,

Jak corocznie w poczuciu troski o nasze dzieciaki bierzemy udział tak jak inne placówki w badaniach przesiewowych pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu u małych dzieci. To program profilaktyczny Urzędu Miasta Częstochowy –Wydziału Zdrowia  i ma na celu wyłonienie grupy dzieci podwyższonego ryzyka, a następnie objęcie ich pełną specjalistyczną diagnozą.

I etap standardowej diagnozy to wywiad z użyciem narzędzia M-CHAT-R  po którego analizie specjaliści sprawdzają prawidłowości rozwojowe  pod kątem symptomów zachowania budzących niepokój.

Jeśli takie występują to rodzic może skorzystać z  pełnej, nieodpłatnej specjalistycznej diagnozy  pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu  realizowanej przez  częstochowską fundację Primo Diagnosis, z która nasza placówka  współpracuje od lat.

Warto skorzystać z szansy  sprawdzając zdrowie swojego dziecka.

Zapraszamy do badań.

Prosimy Rodziców o kontakt w sekretariacie żłobka.

przesiewy