Ramowy plan dnia

Ramowy plan dnia w Żłobku Miejskim „Reksio”

5:30 –  8:30

Pożegnanie z rodzicami i przyjmowanie dzieci na grupy

5:30 – 7:00

Zabawy poranne- poranna gimnastyka, indywidualne zajęcia z dziećmi

7:00 – 7:20

Przygotowanie do I śniadania
I śniadanie

7:30 – 8:30

Zabawy ogólnorozwojowe, nauka samoobsługi, nauka chodzenia

8:30 – 9:00

Przygotowanie do II śniadania
II śniadanie

9:00 – 11:30

Aktywne zabawy edukacyjno- rozwojowe: (zajęcia- plastyczne, muzyczne, ruchowe, językowe), zabawy swobodne, przebywanie na placu zabaw, spacer

11:30 – 12:00

Przygotowanie do obiadu
Obiad

12:00 – 12:30

Przygotowanie do leżakowania, zabiegi pielęgnacyjne

12:30 – 14:30

Zabawy relaksacyjne, czytanie bajek, muzykoterapia, odpoczynek, drzemka

14:30 – 15:00

Przygotowanie do podwieczorku
Podwieczorek

15:00 – 17:00

Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, luźne zabawy dzieci
Odbiór dzieci

Częstochowa dnia 03.08.2015r.         

Elżbieta Gajos – Dyrektor Żłobka "Reksio"