Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2015 r.

Szwowni Rodzice!

Rodzice dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2015 roku proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów do podpisania umowy:

– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto z ostatnich trzech wiesięcy /maj – czerwiec – lipiec/ 2015 r.,
– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014 r.,
– w przypadku otrzymywania alimentów – wyrok Sądu,
– ksero dowodów osobistych lub umowa najmu mieszkania,
– zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe,
– karta zgłoszenia dla dzieci aktualnie uczęszczających do żłobka w 2015 r.

Umowy będziemy podpisywać z rodzicami:

W Żłobku Miejskim "Reksio", Al. Armii Krajowej 66a, 42-215 Częstochowa – od 17 do 20 sierpnia 2015 – w godzinach 12.00 – 16.00.

W Filii Żłobka Miejskiego "Reksio", ul. Sportowa 34a, 42-200 Częstochowa – od 24 do 27 sierpnia 2015 – w godzinach 8.00 – 12.00.

Serdecznie zapraszamy