Przyjęcia dzieci na 2015 r.

Żłobek Miejski " Reksio" przyjmuje karty zgłoszeniowe dzieci do żłobka na wrzesień 2015 r. do dnia 20 czerwca. Listy dzieci przyjętych będą ogłoszone w dniu 25 czerwca 2015 r. Im wczesniej złożona karta – tym większe szanse na przyjęcie – decyduje data wpływu karty.

Dzieci przyjmowane są do żłobka przez cały rok, w miarę wolnych miejsc, rodziców pracujących i zamieszkałych  na terenie miasta Częstochowy.