Szanowni Rodzice,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2021 o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. 2021 poz. 2270) są Państwo zobowiązani do przekazania placówce Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie aktualnych danych:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka,
a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość

2) imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej żłobka
w zakładce Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Prosimy o wypełnienie dokumentów i dostarczenie ich
w wersji papierowej do żłobka.

do dnia 14 stycznia 2022 r.

Dzień pluszowego Misia

25 listopada w żłobku odbył się Dzień Pluszowego Misia. Na grupach dziecięcych odbyły się zabawy ruchowe i taneczne do misiowych piosenek, dzieci uczyły się rozpoznawania i nazywania części ciała misia, opiekunki czytały bajki i opowiadania o misiach, a na koniec dzieci wykonywały prace plastyczne pt. „Pluszowy miś".