Światowy dzień pluszowego misia

pluszowymis

Drodzy Rodzice 
25 listopada (czwartek)
w naszym Żłobku będziemy świętować
Dzień Pluszowego Misia.

Proponowane zabawy:

  • degustacja miodu i miodowych przysmaków „Małe co nieco”
  • zabawy ruchowe, śpiew i tańce przy „misiowych” piosenkach
  • rozpoznawanie i nazywanie części ciała misia
  • ćwiczenie spostrzegawczości „Gdzie schował się Miś?”
  • praca plastyczna pt. „Pluszowy miś"
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie bajek
    i opowiadań o misiach.

Dzień postaci z bajek

W piątek 19 listopada w naszej placówce odbył się "Dzień postaci z bajek".  W tym dniu dzieci przybyły do żłobka przebrane w przepiękne stroje z bajkowym motywem. Na wszystkich grupach dziecięcych odbyły się zabawy taneczne w rytm bajkowych piosenek, dzieci słuchały bajek i baśni a także wykonywały piękne prace plastyczne. Głównym celem zajęć było rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami, a także czerpały radość ze wspólnej zabawy z rówieśnikami.

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości to wyjątkowy dzień dla każdej Polki i Polaka. Z tej okazji dzieci ze starszych grup poznawały symbole narodowe; śpiewały hymn Polski, pamiętając przy tym o zachowaniu należytej postawy; wykonywały flagę Polski różnymi technikami plastycznymi, a także słuchały patriotycznych wierszy.  Głównym celem zajęć było kształtowanie właściwych postaw patriotycznych oraz poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny.

Badania przesiewowe

Szanowni Rodzice,

Jak corocznie w poczuciu troski o nasze dzieciaki bierzemy udział tak jak inne placówki w badaniach przesiewowych pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu u małych dzieci. To program profilaktyczny Urzędu Miasta Częstochowy –Wydziału Zdrowia  i ma na celu wyłonienie grupy dzieci podwyższonego ryzyka, a następnie objęcie ich pełną specjalistyczną diagnozą.

I etap standardowej diagnozy to wywiad z użyciem narzędzia M-CHAT-R  po którego analizie specjaliści sprawdzają prawidłowości rozwojowe  pod kątem symptomów zachowania budzących niepokój.

Jeśli takie występują to rodzic może skorzystać z  pełnej, nieodpłatnej specjalistycznej diagnozy  pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu  realizowanej przez  częstochowską fundację Primo Diagnosis, z która nasza placówka  współpracuje od lat.

Warto skorzystać z szansy  sprawdzając zdrowie swojego dziecka.

Zapraszamy do badań.

Prosimy Rodziców o kontakt w sekretariacie żłobka.

przesiewy