Archiwa kategorii: Bez kategorii

Nabór

AKTYWNI RODZICE – SZCZĘŚLIWE DZIECI 3”

 

Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci"

baner1

Projekt "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uprzejmie informujemy o rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3" w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim "Reksio" przy Al. Armii Krajowej 66A w Częstochowie.

Nabór prowadzony będzie w dniach 15-30 września 2020 r. Wymagane dokumenty można składać pocztą (liczy się data wpływu): Urząd Miasta Częstochowy Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa drogą mailową na adres: mkaczor-prattico@czestochowa.um.gov.pl lub osobiście w holu przy portierni Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 (po uprzednim umówieniu się telefonicznym tel. 343707637).

Szczegółowe informacje znajdują się pod tym linkiem:  http://fe.czestochowa.pl/page/7579,ogloszenie-o-drugiej-rekrutacji-uczestnikowuczestniczek-w-zakresie-opieki-w-zlobku.html

Dokumenty do pobrania

Komunikat dla Rodziców

  

 

 

 

 


Drodzy Rodzice,

W związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią COVID-19 uprzejmie prosimy w miarę możliwości WSZYSTKICH RODZICÓW, których dzieci zostały zakwalifikowane do Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie o wypełnienie załączonych dokumentów:

 • Klauzula Informacyjna RODO
 • Oświadczenie COVID-19
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i fotografowanie dziecka
 • Karta informacyjna o dziecku
 • Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka

i dostarczenie ich do żłobka w terminie 20.08.2020r. – 26.08.2020r. razem
z pozostałymi dokumentami wyszczególnionymi w Procedurach Rekrutacji potrzebnymi do podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem:

 • zaświadczenia z  zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto z ostatnich trzech miesięcy – maj, czerwiec, lipiec br., 
 • w przypadku prowadzenia działalności  gospodarczej – zaświadczenia z Urzędu  Skarbowego o dochodach za poprzedni  rok, 
 • w przypadku braku meldunku na terenie miasta – umowę  najmu lokalu
  w Częstochowie, 
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, że dziecko może uczęszczać do żłobka,
 • zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), 
 • zaświadczenia od  specjalisty np. o  alergii , nietolerancji pokarmowej dziecka (jeśli dotyczy). 

 

1. Karta informacyjna o dziecku.
2. Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka.
3. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
4.Klauzula informacyjna RODO.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 

Komunikat

Szanowni Państwo!

Informujemy, w okresie czasowego zamknięcia żłobka ze względu na zagrożenie zakażeniem koronawirusem
nie ponoszą Państwo żadnych opłat.

Opłata stała wraz z wyżywieniem naliczona będzie wyłącznie za czas faktycznego pobytu dziecka w żłobku.

Nadpłata za marzec zaliczona zostanie na poczet kolejnych miesięcy.