Archiwa kategorii: Bez kategorii

Rekrutacja

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej uczestników/uczestniczek projektu "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2" w zaresie opieki w Filii Żłobka Miejskiego "Reksio"

                           

Projekt "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór wniosków odbywa się w dniach 18.01.2018 r. do 26.01.2018 r. Skierowany jest do rodziców powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.

Szczegółowe informacje znajdują się pod tym linkiem.

http://fe.czestochowa.pl/page/6027,rekrutacja-uzupeLniajAca-–opieka-w-filii-ZLobka-miejskiego-reksio.html

1% podatku za 2017 rok

Szanowni Rodzice
Serdecznie zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku
za rok 2017 dla Żłobka Miejskiego ”Reksio” 
wystarczy wpisać podczas wypełniania
formularza PIT KRS:0000270261
oraz cel szczegółowy ŻŁOBEK MIEJSKI CZĘSTOCHOWA 1538.

Zebrane fundusze pozwolą na zakup nowych zabawek dla dzieci   przebywających pod opieką Żłobka.

  P R Z E K A Ż   1 %               

       jeden

1% podatku

Szanowni Rodzice Zachęcamy każdego z Was do przekazania 1% podatku za rok 2016 dla Żłobka Miejskiego wystarczy wpisać podczas wypełniania formularza PIT KRS: 0000270261 oraz cel szczegółowy ŻŁOBEK MIEJSKI CZĘSTOCHOWA 1538. Zebrane fundusze pozwolą nam na zakup nowych zabawek dla dzieci przebywających pod opieką Żłobka.

Dyrektor Żłobka 
Elżbieta Gajos

1procent

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2015 r.

Szwowni Rodzice!

Rodzice dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2015 roku proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów do podpisania umowy:

– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto z ostatnich trzech wiesięcy /maj – czerwiec – lipiec/ 2015 r.,
– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014 r.,
– w przypadku otrzymywania alimentów – wyrok Sądu,
– ksero dowodów osobistych lub umowa najmu mieszkania,
– zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe,
– karta zgłoszenia dla dzieci aktualnie uczęszczających do żłobka w 2015 r.

Umowy będziemy podpisywać z rodzicami:

W Żłobku Miejskim "Reksio", Al. Armii Krajowej 66a, 42-215 Częstochowa – od 17 do 20 sierpnia 2015 – w godzinach 12.00 – 16.00.

W Filii Żłobka Miejskiego "Reksio", ul. Sportowa 34a, 42-200 Częstochowa – od 24 do 27 sierpnia 2015 – w godzinach 8.00 – 12.00.

Serdecznie zapraszamy