Wszystkie wpisy, których autorem jest arkadiusz wolniaczyk

Komunikat

Szanowni Państwo!

Informujemy, w okresie czasowego zamknięcia żłobka ze względu na zagrożenie zakażeniem koronawirusem
nie ponoszą Państwo żadnych opłat.

Opłata stała wraz z wyżywieniem naliczona będzie wyłącznie za czas faktycznego pobytu dziecka w żłobku.

Nadpłata za marzec zaliczona zostanie na poczet kolejnych miesięcy.  

Komunikat!!!

Uwaga!Uwaga!
Szanowni Rodzice, przypominamy o przesłaniu na adres mailowy zlobek@czestochowa.pl wypełnionych i podpisanych oświadczeń dotyczących ewentualnego objęcia opieką żłobkową dziecka w formie skanu lub zdjęcia najpóźniej do czwartku 7 maja 2020 r. do godziny 23:59.
Oświadczenia przysłane po tej godzinie lub na inny adres mailowy nie będą brane pod uwagę.

 

Oświadczenie - rodzic

Komunikat

Szanowni Rodzice, w związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o możliwości wznowienia działalności żłobków oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.779), w celu rozpoznania potrzeb rodziców o konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem w związku z wykonywaną pracą i zawodem, bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , w oparciu o które świadomi odpowiedzialności karnej wypełnią Państwo oświadczenia.
Wypełnione oświadczenia ( skan lub zdjęcie) prosimy przesłać na adres mailowy zlobek@czestochowa.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do placówki żłobka.

Wytyczne dla instytucji opieki na dziećmi do lat 3


Oświadczenie - rodzic