Kadra

Kadra Żłobka Miejskiego " Reksio"
Siedziba Al. Armii Krajowej 66A

42-215 Częstochowa

 

DYREKTOR
Elżbieta Gajos

 

Strona w przebudowie, przepraszamy

 

PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA

odpowiedzialna za:

 • bezpieczeństwo zdrowotne dzieci
 • realizuje programy profilaktyki, promocji zdrowia i prewencji
 • odpowiada za realizację programów edukacji zdrowotnej
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne
 • zapewnia opiekę medyczną

OPIEKUN i OPIEKUN MŁODSZY

odpowiedzialna za:

 • organizację pracy zespołu w grupie dziecięcej
 • bezpieczeństwo dzieci
 • ocenę rozwoju dzieci
 • opracowanie planów zajęć dydaktyczno-wychowawczych przystosowanych do poziomu rozwoju dzieci
 • realizację i ocenę planów zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

PERSONEL POMOCNICZY -SPRZĄTAJĄCY

 • wspierające fachowy personel w działaniach pielegnacyjnych
 • odpowiedzialne za stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń żłobka

PROGRAMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W NASZYM ŻŁOBKU:

 • opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i wymagającym szczególnej troski
 • program usamodzielniania w dziedzinie samoobsługi (odzwyczajanie od pampersów, zgłaszanie potrzeb fizjologicznych)
 • program odzwyczajania od smoczka   
 • czytanie bajek, słuchanie słuchowisk muzycznych  z magnetofonu

W CODZIENNEJ PRACY WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ REALIZUJEMY PROGRAMY:

 • program adaptacji dzieci nowoprzyjętych
 • program wspomagania rozwoju dzieci 3 letnich
 • program edukacyjno – wychowawczy