Dzień wiosny z Reksiem

Nie znajdziesz przyjaciela lepszego, od żłobkowego Reksia naszego. 
W żłobku razem się bawimy i dzieciom radość przynosimy :-)