Strona główna

WITAMY NA STRONIE WWW ŻŁOBKA „REKSIO”


Żłobek rozpoczął działalność od 01.10.1973 r. wówczas jako Żłobek Dzielnicowy. Po kilku zmianach organizacyjnych działał jako Żłobek Dzielnicowy nr 3, potem jako Żłobek Miejski nr 2, a od 01.05.2004 r. jako Żłobek Miejski z Filią przy ul. Sportowej 34 a.

Żłobek przy ul. Sportowej działa od 01.04.1988 r. wówczas jako Żłobek Dzielnicowy nr 1, potem Żłobek Miejski nr 1, a od 01.05.2004 r. jako Filia Żłobka Miejskiego.

Podczas Festynu jaki został zorganizowany z okazji Dnia Dziecka rodzice zaproponowali, aby nadać żłobkowi nazwę. Wśród pięciu propozycji zwyciężył „ Reksio”, i 29 sierpnia 2013 r. Rada Miasta Częstochowy zatwierdziła nowy Statut  dla Żłobka Miejskiego „ Reksio” z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 66a z Filią przy ul. Sportowej 34a.

Działamy jako jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Częstochowy.

Żłobek sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia do 3. roku życia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach  do 4. roku życia.

Placówka zapewnia opiekę dzieciom z terenu miasta Częstochowy. Przeznaczona jest na 150 miejsc dla dzieci :

– 75 miejsc w Żłobku miejskim przy Al. Armii Krajowej 66 a

– 75 miejsc w filii Żłobka Miejskiego przy ul. Sportowej 34 a

Opieka nad dziećmi sprawowana jest w obu placówkach w trzech grupach wiekowych dostosowanych do wieku i rozwoju psycho – fizycznego dzieci.

Żłobek czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 5.30 – 17.00

W ciągu roku są organizowane :

– bal karnawałowy

– festyn na Dzień Dziecka

– pożegnanie dzieci odchodzących do przedszkola połączone z wręczaniem dyplomów ukończenia żłobka

– Mikołaj połączony z wręczaniem paczek świątecznych

W obu placówkach w ostatnim czasie została przeprowadzona termomodernizacja, przez co budynki zyskały nową, kolorową  elewację przyciągającą wzrok.