Dane kontaktowe

Stowarzyszenie „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU”

Żłobek Miejski „Reksio”
Al. Armii Krajowej 66a
42-200 Częstochowa
s.skorupka@onet.pl

Wpłat na realizację celów Stowarzyszenia można dokonać na:

Numer konta Stowarzyszenia: 86114020040000340276755721
Tytuł przelewu: darowizna