tytlul

Listy dzieci zakwalifikowanych  na rok 2021/2022 do Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie zostaną umieszczone w dniu 24.05.2021r. przy drzwiach wejściowych do placówki.

W terminie od 24 sierpnia do dnia 30 sierpnia br. w godzinach od 8:30 do 15.30 w placówce przy Al. Armii Krajowej 66a oraz przy ul. Sportowej 34a rodzice zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem z dyrektorem żłobka.

Do podpisania  umowy rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są zgłosić się osobiście do placówki z kompletem następujących dokumentów:

 • zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto
  z ostatnich trzech miesięcy – maj, czerwiec, lipiec br.;
 • w przypadku prowadzenia działalności  gospodarczej zaświadczenie
  z Urzędu Skarbowego o dochodach za  poprzedni  rok;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań,  że dziecko może uczęszczać do żłobka;
 • w przypadku niepełnosprawności – odpowiedniego zaświadczenia;
 • w przypadku alergii, nietolerancji pokarmowej dziecka – zaświadczenia od lekarza specjalisty.

Ponadto, do podpisania umowy prosimy o wypełnienie i przyniesienie dokumentów dostępnych na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty dla rodziców – do podpisania umowy”:

 • Klauzula Informacyjna RODO
 • Oświadczenie COVID-19
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i fotografowanie dziecka
 • Karta informacyjna o dziecku
 • Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34 325 21 26 lub 34 363 43 65.