Komunikat

Szanowni Państwo!

Informujemy, w okresie czasowego zamknięcia żłobka ze względu na zagrożenie zakażeniem koronawirusem
nie ponoszą Państwo żadnych opłat.

Opłata stała wraz z wyżywieniem naliczona będzie wyłącznie za czas faktycznego pobytu dziecka w żłobku.

Nadpłata za marzec zaliczona zostanie na poczet kolejnych miesięcy.