Informacja


pilne

Szanowni Rodzice,
 

Przypominamy, że dnia 28 sierpnia br. upływa termin podpisania umowy z Dyrektorem o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych w Żłobku.

Wszyscy Rodzice, którzy wyrazili chęć kontynuacji uczęszczania dziecka do placówki zobowiązani są podpisać umowę !

emoti

 

Wyłącznie na podstawie zawartej umowy dziecko będzie przyjęte na grupę.