konkurs plastyczny

drzewoIII EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI
„Wiosno, wiosno ach to ty”

Organizator:
Żłobek Miejski „Reksio”, Al. Armii Krajowej 66a Częstochowa Tel.: 34 325 21 26

Cele konkursu:
– rozwój wyobraźni, kreatywności i twórczego myślenia u dzieci,
– uwrażliwienie dzieci na piękno wiosennego krajobrazu,
– budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 2,5 roku – 4 lata.
2. Z każdej grupy wiekowej można zgłosić max. 3 prace.
3. Format pracy A4 wykonany dowolną techniką płaską.
4. Prace należy złożyć do dnia 6 kwietnia 2018 r. w  Żłobku Miejskim „Reksio” przy Al. Armii Krajowej 66a.
5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych 2,5-3 lata oraz 4 lata.
6. W ocenie pod uwagę będą brane: samodzielność wykonania, kreatywność,  oryginalność,  zgodność z tematem. 
7. Praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwę placówki, nazwiska opiekunów z placówki oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz fotografowanie prac w celu promocji w/w konkursu przez Organizatora (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133 z późn. zm.). 
8. Zgłoszone prace plastyczne przechodzą na własność organizatora.
9. Rozstrzygnięcie konkursu 23 kwietnia 2018 r.
10. O wynikach konkursu placówki zostaną poinformowane e-mailowo.
11. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie wraz z opiekunami otrzymają dyplomy.
12. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
13. Zwycięskie prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Żłobka Miejskiego „Reksio” http://zlobek.ids.czest.pl/ oraz na https://www.facebook.com/Żłobek-Miejski-Reksio-Częstochowa.
 

Dyrektor Żłobka Miejskiego „Reksio”                                         Koordynatorzy konkursu:
Elżbieta Gajos                                                                               Emilia Kwećke
                                                                                                       Joanna Będuch
                                                                                                      Katarzyna Rak
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie :-)

kwiaty