Rekrutacja

Żłobek Miejski „Reksio” w Częstochowie

Rozpoczynamy rekrutację dzieci do żłobka na rok 2017/2018.
Zapraszamy Rodziców / prawnych opiekunów do składania „Kart zgłoszeniowych dziecka” do wybranej przez siebie placówki pod adresem:

  • Al. Armii Krajowej 66a 
  • ul. Sportowa 34a

w dniach  od 5 stycznia do 31 maja 2017r. w godzinach 8:30 – 15:30 osobiście w żłobku.

Kartę należy pobrać ze strony internetowej z zakładki dokumenty.

 

Serdecznie zapraszamy :)