Komunikat!!!

Uwaga!Uwaga!
Szanowni Rodzice, przypominamy o przesłaniu na adres mailowy zlobek@czestochowa.pl wypełnionych i podpisanych oświadczeń dotyczących ewentualnego objęcia opieką żłobkową dziecka w formie skanu lub zdjęcia najpóźniej do czwartku 7 maja 2020 r. do godziny 23:59.
Oświadczenia przysłane po tej godzinie lub na inny adres mailowy nie będą brane pod uwagę.

 

Oświadczenie - rodzic