Komunikat

Szanowni Rodzice, w związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o możliwości wznowienia działalności żłobków oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.779), w celu rozpoznania potrzeb rodziców o konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem w związku z wykonywaną pracą i zawodem, bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , w oparciu o które świadomi odpowiedzialności karnej wypełnią Państwo oświadczenia.
Wypełnione oświadczenia ( skan lub zdjęcie) prosimy przesłać na adres mailowy zlobek@czestochowa.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do placówki żłobka.

Wytyczne dla instytucji opieki na dziećmi do lat 3


Oświadczenie - rodzic