Archiwa kategorii: Informacje

tytlul

Listy dzieci zakwalifikowanych  na rok 2021/2022 do Żłobka Miejskiego „Reksio” w Częstochowie zostaną umieszczone w dniu 24.05.2021r. przy drzwiach wejściowych do placówki.

W terminie od 24 sierpnia do dnia 30 sierpnia br. w godzinach od 8:30 do 15.30 w placówce przy Al. Armii Krajowej 66a oraz przy ul. Sportowej 34a rodzice zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem z dyrektorem żłobka.

Do podpisania  umowy rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są zgłosić się osobiście do placówki z kompletem następujących dokumentów:

 • zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto
  z ostatnich trzech miesięcy – maj, czerwiec, lipiec br.;
 • w przypadku prowadzenia działalności  gospodarczej zaświadczenie
  z Urzędu Skarbowego o dochodach za  poprzedni  rok;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań,  że dziecko może uczęszczać do żłobka;
 • w przypadku niepełnosprawności – odpowiedniego zaświadczenia;
 • w przypadku alergii, nietolerancji pokarmowej dziecka – zaświadczenia od lekarza specjalisty.

Ponadto, do podpisania umowy prosimy o wypełnienie i przyniesienie dokumentów dostępnych na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty dla rodziców – do podpisania umowy”:

 • Klauzula Informacyjna RODO
 • Oświadczenie COVID-19
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i fotografowanie dziecka
 • Karta informacyjna o dziecku
 • Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34 325 21 26 lub 34 363 43 65.

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice,

W związku z decyzją rządu informujemy, że Żłobek przy ul. Sportowej 34a nadal pozostaje zamknięty.

Opiekę nad dziećmi będzie sprawował Żłobek Al. Armii Krajowej 66a.

Sprawowanie opieki dla dzieci rodziców zatrudnionych w instytucjach, placówkach wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021r.

Link do rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056001.pdf

DOKUMENTY POTRZEBNE DO PODPISANIA UMOWY

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie prosimy WSZYSTKICH RODZICÓW, którzy będą podpisywać umowę oświadczenie usług w Żłobku Miejskim „Reksio” w Częstochowie o wypełnienie załączonych dokumentów:

 • Klauzula Informacyjna RODO
 • Oświadczenie COVID-19
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i fotografowanie dziecka
 • Karta informacyjna o dziecku
 • Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka

i dostarczenie ich do żłobka razem z pozostałymi dokumentami wyszczególnionymi w Procedurach Rekrutacji potrzebnymi do podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem:

 • zaświadczenia z  zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto z ostatnich trzech miesięcy – maj, czerwiec, lipiec br., 
 • w przypadku prowadzenia działalności  gospodarczej – zaświadczenia z Urzędu  Skarbowego o dochodach za poprzedni  rok, 
 • w przypadku braku meldunku na terenie miasta – umowę  najmu lokalu
  w Częstochowie, 
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, że dziecko może uczęszczać do żłobka,
 • zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), 
 • zaświadczenia od  specjalisty np. o  alergii , nietolerancji pokarmowej dziecka (jeśli dotyczy). 

1. Klauzula Informacyjna RODO

2. Oświadczenie Covid-19

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i fotografowanie dziecka

4. Karta informacyjna o dziecku

5. Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka

Święty Mikołaj

Spotkanie ze Św. Mikołajem

mikolaj

Jak co roku Św. Mikołaj nie zapomni
o dzieciach w naszym żłobku :}

7 grudnia 2020 (poniedziałek) w Żłobku Miejskim „Reksio” odbędzie się spotkanie ze Świętym Mikołajem.

W programie m.in.:

- przywitanie Świętego Mikołaja
– wręczanie prezentów dzieciom przez Świętego Mikołaja
– pamiątkowe zdjęcia
– tańce i pląsy w rytm mikołajkowych piosenek
– malowanie świątecznego plakatu
– słodki poczęstunek

Mile widziane stroje mikołajkowe :}

info

Szanowni Rodzice,

od dnia 1 grudnia 2020r. (wtorek) zapraszamy dzieci do Żłobka Miejskiego „Reksio” przy Al. Armii Krajowej 66a.

Żłobek czynny jest od godz. 6:30 do 16:30.

Uwaga!

 1. Dzieci   zapisane  do   żłobka
  przy ul. Sportowej 34a pozostają
  w swojej placówce.
 1. Dzieci   zapisane   do   żłobka
  przy ul. Armii Krajowej 66a wracają do placówki po remoncie.