Archiwa kategorii: Informacje

DOKUMENTY POTRZEBNE DO PODPISANIA UMOWY

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie prosimy WSZYSTKICH RODZICÓW, którzy będą podpisywać umowę oświadczenie usług w Żłobku Miejskim „Reksio” w Częstochowie o wypełnienie załączonych dokumentów:

 • Klauzula Informacyjna RODO
 • Oświadczenie COVID-19
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i fotografowanie dziecka
 • Karta informacyjna o dziecku
 • Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka

i dostarczenie ich do żłobka razem z pozostałymi dokumentami wyszczególnionymi w Procedurach Rekrutacji potrzebnymi do podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem:

 • zaświadczenia z  zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto z ostatnich trzech miesięcy – maj, czerwiec, lipiec br., 
 • w przypadku prowadzenia działalności  gospodarczej – zaświadczenia z Urzędu  Skarbowego o dochodach za poprzedni  rok, 
 • w przypadku braku meldunku na terenie miasta – umowę  najmu lokalu
  w Częstochowie, 
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, że dziecko może uczęszczać do żłobka,
 • zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), 
 • zaświadczenia od  specjalisty np. o  alergii , nietolerancji pokarmowej dziecka (jeśli dotyczy). 

1. Klauzula Informacyjna RODO

2. Oświadczenie Covid-19

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i fotografowanie dziecka

4. Karta informacyjna o dziecku

5. Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice,

W związku z decyzją rządu informujemy, że Żłobek przy ul. Sportowej 34a nadal pozostaje zamknięty.

Opiekę nad dziećmi będzie sprawował Żłobek Al. Armii Krajowej 66a.

Sprawowanie opieki dla dzieci rodziców zatrudnionych w instytucjach, placówkach wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021r.

Link do rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056001.pdf

Święty Mikołaj

Spotkanie ze Św. Mikołajem

mikolaj

Jak co roku Św. Mikołaj nie zapomni
o dzieciach w naszym żłobku :}

7 grudnia 2020 (poniedziałek) w Żłobku Miejskim „Reksio” odbędzie się spotkanie ze Świętym Mikołajem.

W programie m.in.:

- przywitanie Świętego Mikołaja
– wręczanie prezentów dzieciom przez Świętego Mikołaja
– pamiątkowe zdjęcia
– tańce i pląsy w rytm mikołajkowych piosenek
– malowanie świątecznego plakatu
– słodki poczęstunek

Mile widziane stroje mikołajkowe :}

info

Szanowni Rodzice,

od dnia 1 grudnia 2020r. (wtorek) zapraszamy dzieci do Żłobka Miejskiego „Reksio” przy Al. Armii Krajowej 66a.

Żłobek czynny jest od godz. 6:30 do 16:30.

Uwaga!

 1. Dzieci   zapisane  do   żłobka
  przy ul. Sportowej 34a pozostają
  w swojej placówce.
 1. Dzieci   zapisane   do   żłobka
  przy ul. Armii Krajowej 66a wracają do placówki po remoncie.

Komunikat!!!

Uwaga!Uwaga!
Szanowni Rodzice, przypominamy o przesłaniu na adres mailowy zlobek@czestochowa.pl wypełnionych i podpisanych oświadczeń dotyczących ewentualnego objęcia opieką żłobkową dziecka w formie skanu lub zdjęcia najpóźniej do czwartku 7 maja 2020 r. do godziny 23:59.
Oświadczenia przysłane po tej godzinie lub na inny adres mailowy nie będą brane pod uwagę.

 

Oświadczenie - rodzic

Komunikat

Szanowni Rodzice, w związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o możliwości wznowienia działalności żłobków oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.779), w celu rozpoznania potrzeb rodziców o konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem w związku z wykonywaną pracą i zawodem, bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , w oparciu o które świadomi odpowiedzialności karnej wypełnią Państwo oświadczenia.
Wypełnione oświadczenia ( skan lub zdjęcie) prosimy przesłać na adres mailowy zlobek@czestochowa.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do placówki żłobka.

Wytyczne dla instytucji opieki na dziećmi do lat 3


Oświadczenie - rodzic